קורס Cyber Warfare

קורס הסייבר (Cyber Warfare Bootcamp)  הינו בן 50 שעות לימוד ומחולק על 7 ימי הדרכה.

קורס זה הינו קורס פנים ארגוני ואינו פתוח ליחידים.

הקורס נועד להכיר את עולם הסייבר לכוח האדם הטכנולוגי בארגון.

מטרת התוכנית:

הקורס מקנה הכרות עם השחקנים בתחום הסייבר, תחום ההגנה, ושיטות ההתקפה הצפויות.

בין נושאי הקורס: קבוצות טרור, פשיעת סייבר,האקטיביסטים, רשויות הגנה על סייבר ויכולות תקיפה של מדינות בעולם, תשתיות לאומיות, מערכות SCADA, מערכות משובצות מחשב, תקיפת סייבר – תהליכים, וקטורים, כלים, הגנה – כלים, כלי חקירה, מניעה, עקרונות האקינג למנהלים.

קהל יעד:

מנהלים לא-טכניים או טכניים למחצה בארגונים הנחשבים לתשתית לאומית, גופים העוסקים באבטחת תשתיות לאומיות, חברות בטחוניות העוסקות בתחום ה- Cyber, אנשי מערכת הבטחון, גופים ציבוריים שלגביהם עלולות להתקיים השלכות  כפועל יוצא מהתקפת סייבר.

הקורס אשר נבנה בעיקרו עבור מערכת הבטחון, נועד לחשוף את הסטודנטים למונחים ולשיטות מתקדמות בהגנה ובלוחמת מידע, באמצעות מרצים אשר פעילים בתחום זה, מהבכירים בענף. הקורס נבנה באוריינטציה התקפית אך מכיל גם שיטות הגנה, מתודולגיות ניהול אירועים בסייבר, מתודולוגיות ושיטות חקירה.

*   הקורס סגור לאזרחים
**  אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע כניסתו של סטודנט לקורס ללא מתן נימוק מכל סוג